Kaartverkoop

theaterseizoen 2020/2021

Start kaartverkoop theater Boerderij Huizen

Theaterprogramma

Afgelopen tijd is hard gewerkt om een mooi gevarieerd theaterprogramma voor Spant en De Boerderij Huizen samen te stellen, uiteraard aangepast aan de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Het theaterbezoek, de kaartverkoop en het programma zal anders zijn dan wat u gewend bent.

Vanaf nú is het programma tot en met december van De Boerderij Huizen te vinden op deze website. Om goed in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen wordt per kwartaal geprogrammeerd. Gedurende het seizoen wordt zeker geprobeerd mooie voorstellingen bij te boeken. Daarom is het goed om onze nieuwsbrieven in de gaten te houden.

Geen seizoensbrochure
Door bovenstaande omstandigheden verschijnt er geen seizoensbrochure. De maatregelen rondom het coronavirus wijzigen regelmatig naar een actuele situatie. Wat in een brochure staat, kan alweer snel achterhaald zijn. Vandaar dat u dit seizoen alle voorstellingen uitsluitend online via onze website kan bekijken.

Bekijk het nieuwe theaterprogramma

Door het theaterbezoek met inachtneming van de anderhalve-meter maatregel is niet het volledige aantal plaatsen in de zalen beschikbaar. Op de voorstellingsavond krijgt u uw plaatsen door een van onze medewerkers toegewezen. Op deze manier wordt de zaal zo efficiënt mogelijk ingedeeld en vinden er zo weinig mogelijk bewegingen in de zaal plaats.

Het theaterbezoek is en wordt zorgvuldig voorbereid, zodat een theateravond een onbezorgde avond uit is en u hiervan echt kunt genieten. Voordat de voorstelling plaatsvindt wordt een servicemail verstuurd, met hierin uitleg over uw route in het gebouw, uw plaats op anderhalve-meter afstand, horeca en hygiëne.

Welke maatregelen heeft De Boerderij Huizen getroffen om de veiligheid en gezondheid van haar bezoekers te waarborgen?

  • Er zijn duidelijke looproutes gecreëerd, met zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer.
  • Signing en markering in en buiten het pand duiden aan 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Indien anderen geen afstand houden of zich niet aan de huisregels houden, spreek elkaar hier vriendelijk op aan of meld het bij een van onze medewerkers.
  • Tussen voorstellingen zal voldoende in- en uitlooptijd worden gehanteerd, zodat bezoekers elkaar niet hoeven te passeren en er veelvuldig schoongemaakt kan worden.
  • Er zijn diverse hygiënemaatregelen getroffen om bezoekers en medewerkers te beschermen, zoals extra desinfectiezuilen.
  • Alle voorstellingen zijn zonder pauze.

Kan ik in de zaal naast mijn familie/huisgenoot/partner zitten?

U en uw gezelschap kunnen naast elkaar zitten als u tegelijkertijd binnenkomt én u samen één huishouden vormt.

Kan ik alvast naar binnen terwijl één of meerdere personen van mijn huishouden nog niet aanwezig zijn?

Doordat wij de zaal vullen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen huishoudens, is het niet mogelijk om met een niet complete groep de zaal binnen te gaan. Het is niet toegestaan langs bezoekers te lopen die al op hun toegewezen plek zitten, omdat hierbij de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden.

Verkooppunten & openingstijden

Kaarten voor de voorstellingen in De Boerderij Huizen kunnen gekocht worden via de website en aan de kassa in Spant.